:: ortho ve zkratce

Automatická detekce kontury a 2D metriky

OutlineMetrics

Automatické nasazení vložek a korekčních prvků

InsoleSupports

Různé reprezentace chodidel

EmbossedPressure