:: vysoký nárt

  » Vysoký nárt, lukovitá noha, klenutá noha

Nemusí se svou povahou vždy jednat o vadu. Někteří lidé prostě mají vyšší nárt, tj. klenutější nohu. Mnohdy se naopak jedná o vrozenou nebo neurologickou vadu, která je doprovázena drápovitými prsty a otlaky na plantě pod první a pátou hlavičkou metatarzů. Dle míry klenutí může klientům způsobovat značné obtíže při výběru obuvi. Často také dochází k zvrtnutí kotníků a natržení šlach. Pro všechny případy, které způsobují obtíže, je na místě volit individuální obuv a ortopedické vložky, které poskytují úlevu a zmírnění obtíží. Správné padnutí obuvi je bezpodmínečné.