:: zkrat končetiny

  » Nestejná délka končetin, zkrat končetiny, rozdílná délka končetin

Rozdíly v délce končetin mohou být vadou vrozenou, která je způsobena růstovou poruchou. Velmi často k nim však dochází po úrazech, osteotomiích anebo po operacích totálních endoprotéz. Rozdíly v délce do 1 cm se nepovažují za problém, pokud nezpůsobují obtíže, a souvisejí zpravidla s nestejnoměrným uložením kloubů pohybového aparátu. Kompenzaci zkratu lze dosáhnout pomocí ortopedické vložky, ale zpravidla při použití takové vložky v běžné obuvi dochází k vyzouvání paty. Proto je k tomuto účelu vhodnější zhotovit obuv individuální, která příslušnou hodnotu zkratu zakomponovává do spodkové anebo vnitřní části obuvi. Drobné zkraty, které jsou většinou způsobeny nestejnou pozicí usazení v kyčelních kloubech, lze také vyrovnat tzv. ručníkovou metodou. Více se o tomto cvičení dozvíte na webových stránkách věnujících se Dornově metodě.