:: ploché nohy

  » 1. Valgozní pata, valgozní postavení, vbočená pata, vbočené kotníky, pronace vs. varozní postavení, supinace, nesprávné postavení patní kosti

Obvykle předchází vzniku podélně ploché nohy. U předškolních dětí běžný vývojový stav. Od 3-5 let se považuje za vadu, kterou lze při růstu odstranit cvičením, nošením vhodné obuvi a ortopedických vložek. Valgozní postavení je u dětí nejčastější vadou. Opačným projevem je supinace, tj. varozní postavení. Pro valgozní patu platí stejná doporučení jako u plochých nohou. Provádět masáže a cvičení, zajistit vhodnou ortopedickou vložku a obuv (viz. ortopedické vložky a obuv na předpis) s pevným vedením paty.


Valgozní pata
Valgozní postavení


  » 2. Ploché nohy, podélně plochá noha, zborcená nožní klenba, snížená klenba, oploštění klenby, oploštění přednoží, plochonoží, ploché chodidlo, platfus, pes planus

Nejčastější ortopedická vada. Příčiny vzniku jsou: překotný růst, ochablá pevnost vazů, nadváha, genetika, chození naboso po tvrdých rovných površích (doma) a nošení nevhodné obuvi. Projevuje se tupou bolestí, pocitem těžkých nohou, trnutím, pálením a zvýšenou únavou chodidel. Vada se zřídkakdy vyskytuje jako vrozená. Je tedy vadou získanou a lze ji vhodnou obuví, kvalitní ortopedickou vložkou a správnou péčí o nohy předcházet a v průběhu růstu postupnou korekcí a cvičením odstranit. Nejvhodnější čas na korekci je od chvíle, kdy vadu zjistíte (tj. zpravidla když dítě začne chodit) do šesti let věku dítěte. Děti vás však o této skutečnosti informovat nebudou, a to ani v pozdějším věku. Ploché nohy u dětí jsou zpravidla bezbolestné. Radu o posouzení stavu chodidel žádejte u dětského lékaře a následně u specialisty ortopeda anebo fyzioterapeuta lékaře.

Chodidlo dětí je relativně tvárné zhruba do 10 let, s každým dalším rokem je těžší a těžší nohu formovat. Vazy jdou nadále posilovat i v pozdějším věku, klenutí chodidla se již navrací obtížně. To však neznamená, že nemá smysl aktivně provádět cvičení a pasivně využívat vhodné ortopedické vložky v jakémkoliv věku. Velká část sériově vyráběných ortopedických vložek se záhy po nákupu zbortí v klenbě a přestanou být funkční. Proto doporučujeme využít možnosti námi zhotovených ortopedických vložek individuálních (viz. individuální ortopedická vložka speciální), o které lze požádat o předpis u svého ortopeda, rehabilitačního lékaře anebo lékaře protetika.


Podélně ploché nohy
Ploché nohy


  » Cvičení na podélně a příčně ploché nohy

Soubor cvičení pro ploché nohy (Cviky na ploché nohy neprovádějte bez porady s ortopedem nebo fyzioterapeutem. To platí zvláště u malých dětí. Zjistěte si, se kterými cviky máte začít a po jakou dobu je provádět.) Cviky pro ploché nohy ve formátu PDF.

Vhodnou terapii a inspiraci naleznete i na YouTube, třeba ve formě následujících cvičení. Krkolomné cviky, které na YouTube naleznete, s klidem duše vypusťte a zčněte s nejjednoduššími. Cviky na podélně plochou nohu jsou stejné jako na příčně plochou nohu. Cviky sami vyzkoušejte a brzy zjistíte, které pro vás fungují lépe. Je potřeba si uvědomit, že za den vykonáte 10–15 tis. kroků. Vaše chodidlo tak mimoděk vykoná dané množství „chybných“ cviků, proti kterým se vy budete snažit aktivně bojovat. U dětí lze uvažovat o cvicích orientačně ve 3 letech. Můžete začít i dříve, ale vždy bude záležet na ochotě dítěte spolupracovat. U dětí před tímto věkem je vhodnější volit masáž klenby chodidla po koupání a ortopedickou vložku spolu s obuví, která má pevné vedení paty.

Vždy bude záležet na konkrétním okamžiku, kdy zjistíte, že se chodilo nevyvíjí dle očekávání. Jinak je potřeba naložit s batoletem, jinými prostředky pracujete s pětiletým dítětem a jinak je zapotřebí vnímat obtíže v padesáti letech potom, co vám nohy sloužily pouze jako dopravní prostředek k přesunu z místa na místo a nikdo se o vývoj chodidel samotných nikdy nestaral.

  » Tejpování, taping, používání náplasti ke korekci příčně a podélně plochých chodidel

Další, v poslední době velmi oblíbenou technikou, se stalo tzv. tejpování (tape – z anglického slova náplast). Jednotlivé návody pro zpevnění podélné a příčné klenby naleznete na mnoha webových stránkách anebo na YouTube, popř. si pro orientaci můžete stáhnout soubor, který je výtažkem z knihy Taping od Pavla Machoty a Stanislava Flandery Tejpování. Kniha Tejpování a kinezio-tejpování je volně k distribuci v knihkupectvích v ceně okolo 180,- Kč.


  » Videa se cvičením na podélně a příčně plochá chodidla
  » 3. Příčně plochá noha, zborcená příčná klenba

Vzniká přetěžováním přednoží, tj. nošením nevhodné obuvi a nadváhou. Genetické dispozice jsou také součástí diagnózy. Stejně tak se objevuje např. následkem zvýšení váhy v těhotenství. Velmi často doprovází podélně plochou nohu. Lidově se hovoří o poklesu příčné klenby. Z medicínského hlediska příčná klenba neexistuje a lékaři (kteří nemají rádi termín „příčná klenba“) by spíše popisovali přizvednutí krajních metatarzů, tj. palcový a malíkový kloub se zvednou, a tak dochází k oploštění dané části chodidla.

Projevuje se bolestivostí přednoží, a to v místě druhé až čtvrté hlavičky nártních kostí, pálením, vystřelováním bolesti do přednoží a zvýšenou únavou chodidel. Po čase se v přetížené části na plosce chodidla objevuje zatvrdlý otlak.

Včasně a vhodně navržená ortopedická vložka s metatarzálním srdíčkem zcela projevy odstraňuje anebo výrazně zmírňuje. Velké procento orto-protetických firem není schopno metatarzální pelotu (srdíčko) osadit na správné místo. Proto také často klienti deklarují nespokojenost a nefunkčnost dané korekce. Některé firmy dokonce nabízejí ortopedické vložky zcela bez srdíčka a budou vás přesvědčovat, že není zapotřebí. Obvykle produkty označují za hi-tech (poslední vynález vědeckých bádání). Nicméně z našeho pohledu jsou to pouze sériově vyráběné produkty z Asie. Těmto výrobcům by srdíčko zkomplikovalo (prodražilo) výrobu, protože jeho pozice se mění v závislosti na dispozicích konkrétních chodidel, a to i mezi levou a pravou nohou.

Máte-li příčně plochou nohu, nejsou tyto vložky pro vás vhodné. U vhodně zhotovené individuální vložky (viz. individuální ortopedická vložka speciální) se úleva dostavuje zpravidla do 14 dnů, do jednoho měsíce mohou projevy zcela odeznít. S prvními projevy poklesu příčné klenby se nejčastěji setkáváme u klientů ve věku 25–35 let.


Příčně ploché nohy
Příčně ploché nohy